Menu
Menu
kontakt do organizatora zlotu poldek@zlotmotocyklowy.pl
Zlot Motocyklowy im. kpt. Henryka Nowosielskiego w Stoczku Łukowskim
zlot motocyklowy w Stoczku Łukowskim

KLUB ARMATY

Chcąc dokładnie opisać historię Klubu Motocyklowego Armaty FG należy sięgnąć do roku 2011, w którym to zawiązało się legendarne Stoczkowskie Towarzystwo Motocyklowe „Orzeł”. Pierwszymi członkami Stowarzyszenia byli motocykliści ze Stoczka Łukowskiego i okolic, którzy już od dłuższego czasu wspólnie jeździli motocyklami w dalsze lub bliższe trasy. Pomysł zrzeszenia się wyszedł od Piotra „Poldka” Poźniaka, który, wspierany przez kolegów, zebrał wszystkich do kupy i mimo początkowego powątpiewania niektórych w powodzenie całego projektu, przekonał ich do swojej wizji. Poldek został wybrany na prezesa nowopowstałego STM „Orzeł”. Warto też wspomnieć o osobie ks. Marka – duchownego-motocyklistę ze Stoczkowskiej Parafii, który początkowo był bardzo aktywnym członkiem i dziarsko promował działalność Stowarzyszenia przy każdej okazji. „Medialność” księdza Marka sprawiła nawet, że wśród lokalnej społeczności panowało przekonanie, że to „ Ksiądz Marek przyjechał do Stoczka i założył klub motocyklowy”, a w prywatnych rozmowach członkowie słyszeli pytania typu „Ty jesteś w tym klubie u księdza?”. Nie mogło być inaczej i ks. Marek został mianowany Kapelanem Klubu.
Stowarzyszenie od początku posiadało statut, który precyzował główne cele Klubu, a były to m.in.:

- promowanie wiedzy o motocyklach i motoryzacji
- promowanie rodzinnej turystyki motocyklowej
- propagowanie zasad bezpiecznej jazdy i ratownictwa drogowego
- działalność charytatywna
- promowanie Miasta i Gminy Stoczek Łukowski – macierzystego terytorium Klubu
- promowanie tradycyjnych wartości narodowych i religijnych
- rozwój duchowy i pogłębianie swojej wiary w imię credo „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

                   

Pierwszy rok działalności STM „Orzeł” opierał się głównie na wspólnych wyjazdach na lokalne imprezy motoryzacyjne oraz na tzw. „weekendowej turystyce”. Przy okazji uroczystości otwarcia wyremontowanego Pomnika Bitwy pod Stoczkiem zorganizowano niewielki zlot motocyklowy. W sierpniu 2011 Klubowicze wybrali się również do Częstochowy, gdzie eskortowali krzyż wnoszony przez naszą grupę pielgrzymów na Jasną Górę. Wyjazd do Częstochowy i eskorta krzyża zostały na stałe wpisane w coroczny kalendarz Klubu.

Rok 2012 wiązał się z podjęciem przez Towarzystwo pierwszego większego wyzwania – zorganizowania w Stoczku zlotu inaugurującego sezon motocyklowy 2012. Impreza okazała się wielkim sukcesem - przybyło ponad 200 motocykli z całej Polski. Pomimo iż był to nasz organizacyjny debiut, wypadł równie dobrze jak frekwencja. Zgodnie z zeszłorocznym postanowieniem, w tym roku grupa również wyruszyła na motocyklach do Częstochowy. Oczywiście, przez cały sezon Klub uczestniczył w różnorakich imprezach i zlotach.

Pomimo prężnego rozwoju „Orzeł” nie był oficjalnie uznany przez polskie środowisko Klubów motocyklowych. Pośród aktywnych członków uznano również, że najlepsze efekty przynosi praca w zgranym, zaufanym zespole, toteż padła decyzja aby jesienią 2012 roku wybrać się na Kongres Polskich Klubów Motocyklowych i swoiście „sformalizować” działalność Klubu oraz przyjąć zasady postępowania i rekrutacji typowe dla Klubów zrzeszonych w KPKM. Problem stanowił motyw orła, który jest dość popularny w nazwach i barwach podobnych grup. Opracowano zatem nowy wzór barw oraz nazwę i tak oto 6 października 2012r., na jesiennym Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, dotychczasowi członkowie STM „Orzeł” weszli do Rodziny Kongresowej jako Motoklub „Armaty” FG Stoczek Łukowski. Od tej pory możemy dumnie prezentować nasze barwy z nazwą naszej małej ojczyzny – Stoczek Łukowski, pośród motocyklistów z całej Polski. Wejście w poczet członków KPKM wiązało się z drobnymi zmianami w statucie odnośnie rekrutacji nowych członków (statusy „member” i „prospect”) oraz do celów statutowych Klubu zostało dopisane „dbanie o dobre imię polskich motocyklistów oraz Rodziny Kongresowej”. Skład osobowy Zarządu pozostał bez zmian. Ks. Marek utrzymał też stanowisko Kapelana.

W roku 2013 decyzją Walnego Zgromadzenia członków odpuściliśmy organizację inauguracji sezonu, na rzecz organizacji zlotu pod patronatem wybitnej osobowości związanej ze stoczkowską ziemią – kpt. Henryka Nowosielskiego. Impreza, połączona z pokazem pojazdów militarnych, półtorakrotnie poprawiła sukces zeszłorocznej inauguracji, gdyż przyjechało na nią ponad 300 motocykli. Tego samego roku, z inicjatywy Klubu powstał obraz Św. Krzysztofa na motocyklu „Sokół 1000”, który stojąc przy jednym z bocznych ołtarzy stoczkowskiego kościoła tworzy swoisty „przystanek” dla miejscowych i przyjezdnych motocyklistów, którzy chcą się zatrzymać, pomodlić i oddać kontemplacji. Ważną częścią działalności Klubu są akcje charytatywne, w które w 2013 roku członkowie angażowali się szczególnie często (m.in. zbiórka pieniędzy dla organizacji MIVA Polska, czy pomoc dla Michałka Kwiatkowskiego). Latem odbył się również wyjazd Klubowiczów na Piknik Country do Mrągowa oraz tradycyjnie pielgrzymka do Częstochowy. Nie zabrakło także integracji z innymi Klubami. 11 listopada, „Armaty” realizowały kolejny punkt swych statutowych założeń, tym razem krzewiąc patriotyzm poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i paradę z prezentacją Barw Narodowych.

Rok 2014 stoi pod znakiem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, pozyskania i wyremontowania budynku celem utworzenia Domu Klubowego oraz przygotowań do organizacji II Zlotu im kpt. Henryka Nowosielskiego, którego główna część wyjątkowo, z przyczyn technicznych odbędzie się poza granicami Miasta Stoczek Łukowski. Na uczestników czekają liczne atrakcje m.in. pokaz pojazdów militarnych i zabytkowych, pokaz akrobacji motocyklowych w wykonaniu grupy Artura Puzio, rajd szlakiem Ziemi Łukowskiej, konkurencje motocyklowe, koncerty. Zapraszamy wszystkich motocyklistów!!!

K.M